Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

Про нас

КРЕДИТНА СПІЛКА «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 26500680,код території за КОАТУ 8036600000)  - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів по взаємному кредитуванню і наданню фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів     кредитної  спілки.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – ВІДСУТНІЙ

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

  • Відокремлених підрозділів немає.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»

Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Серія та номер свідоцтва-КС № 128, дата видачі свідоцтва – 22.04.2004р, дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва-22.04.2004р №401, реєстраційний номер-14100057

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу

Дата державної реєстрації: 11.03.2004, Дата запису: 10.04.2006,Номер запису: 1 067 105 0001 007432

Ліцензії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»:

Чинні ліцензії:

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162).

Строк дії -бестрокова.

Дата – 06.07.2015р,

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 163).

Строк дії – бестрокова,

Дата – 06.07.2015р

Анульовані  ліцензії у зв’язку з переоформленням:

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері  ринків фінансових послуг.

Номер і дата прийняття рішення – розпорядження №1598 від 06.07.2015

Вид господарської діяльності – Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Строк дії ліцензії – безстрокова

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері  ринків фінансових послуг.

Номер і дата прийняття рішення – розпорядження №1599 від 06.07.2015

Вид господарської діяльності-Діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів,крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Строк дії ліцензії – безстрокова

Анульовані ліцензії у зв’язку з переоформленням на безстрокову ліцензію:

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Серія АE №288065, видана 11.06.2015 р. на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки)

Строк дії ліцензії – з 11.06.2015 р по 11.06.2020 р .

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Серія АE №287610, видана 14.05.2015 р. на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів,крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки)

Строк дії ліцензії – з 14.05.2015 р по 14.05.2020 р.

Анульована ліцензія у зв’язку з закінченням строку дії ліцензії:

Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.Серія АВ №534870, дата видачі- 21.06.2010 р. , вид діяльності- надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки)

Відомості про порушення провадження

у справі про банкрутство, застосування  процедури санації КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»

Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась
Відомості про прийняття рішення про ліквідацію КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» Кредитна спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків Відсутні

Заснована кредитна спілка згідно з рішенням Загальних зборів членів кредитної спілки в 2004  році(Протокол №1 від  22 лютого 2004 р.)  і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  »Про кредитні спілки»,  »Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,  інших законів       України     та     нормативно-правових актів.

На сьогоднішній день кредитна спілка є членом ВАКС (Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок),   ПЗВ (Програма Захисту Вкладів) та  УОКС (Українська Об’єднана Кредитна Спілка).

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');