Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

Фінансові послуги

ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ КРЕДИТНА  СПІЛКА «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»:

-Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення,

-Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання міститься в Положенні про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ » КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»

Положення про фінансові послуги  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 04.02.2022р ( набрання чинності  з 07.02.2022р)  у форматі  ZIP – Положення ФП 04.02.22

Положення про фінансові послуги  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 05.01.2022р ( набрання чинності  з 06.01.2022р)  у форматі  ZIP – Положення ФП 05.01.22 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 13.07.2021р ( набрання чинності  з 14.07.2021р)  у форматі  ZIP – Положення ФП 13.07.21 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 12.05.2021р ( набрання чинності  з 13.05.2021р)  у форматі  ZIP -Положення ФП 12.05.21 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 31.12.2020( у форматі ZIP)-Положення ФП 31.12.20 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 30.10.2020 ( у форматі ZIP) -Положення ФП 30.10.20 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 18.01.2020 ( у форматі ZIP) – Положення ФП 18.01.20 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 05.05.2019 (у форматі архіву ZIP) - Положення ФП 05.05.19 ,( ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 20.06.2017 (у форматі архіву ZIP)-Положення ФП 20.06.17 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 14.02.2017 р (у форматі архіву ZIP) -Положення ФП14.02. 2017 (вступає в дію з 15.02.17) ( ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Положення про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» (у форматі архіву – ZIP)-Положення ФП ККА від 22 08 16 (ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ)

Інформація кліенту на виконання вимог статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664- III

Інформація що надається кліенту до укладання договору

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

КРЕДИТНА СПІЛКА » КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами (ч.3 ст 23 Закону  України «Про споживче кредитування»)

1.Порядок взаємодії КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості(вимоги щодо етичної поведінки)  (у форматі pdf )- Вимоги щодо етичної поведінки

2.Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його упавноважений представник (у форматі pdf)- Порядок повідомлення споживачем кредитодавця

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю (  у форматі pdf) – Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості (у форматі pdf) – Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Депозити

Процентні ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки згідно протоколу засідання Спостережної ради від 08.11.2021р (набрання чинності з 09.11.2021р)

Назва виду внеску(вкладу) на депозитному рахунку Строки дії договору Процентна  ставка і спосіб виплати процентів  по договору Режим довнесення  суми  Внеску (вкладу) протягом дії договору Режим зняття  частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору Мож-

ливість капіталі-зації

Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки  змінних процентів
Щомісячно Поквартально Раз в пів року В кінці дії договору
Внесок (вклад) на

депозитний рахунок на

вимогу

24 місяці

3% - - 3 % існує існує відсутня відсутня
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок :

1)       Від 1 до 3 місяців (включно)

1 місяць - - - 8 % існує відсутній відсутня відсутня
3 місяці - - - 10 % існує відсутній відсутня відсутня
2)       Від 6  до 18   місяців (включно) 6 місяців 8 % - - 12   % існує відсутній відсутня відсутня
12 місяців 11 % - - 14 % існує відсутній відсутня відсутня
18 місяців 14 % - - 17 % існує відсутній відсутня відсутня

Можливість застосування в договорах по внескам(вкладам) на депозитні рахунки змінних процентів – відсутня

Процентні ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки згідно протоколу засідання Спостережної ради від 23.06.2021р (втратили чинність)

Назва виду внеску(вкладу) на депозитному рахунку Строки дії договору Процентна  ставка і спосіб виплати процентів  по договору Режим довнесення  суми  Внеску (вкладу) протягом дії договору Режим зняття  частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору Можли-вість капіталі-зації Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки  змінних процентів
Щомісячно Поквартально Раз в пів року В кінці дії договору
Внесок (вклад) на

депозитний рахунок на

вимогу

24 місяці

3% - - 3 % існує існує відсутня відсутня
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок :

1)       Від 1 до 3 місяців (включно)

1 місяць - - - 8 % існує відсутній відсутня відсутня
3 місяці - - - 10 % існує відсутній відсутня відсутня
2)       Від 6  до 18   місяців (включно) 6 місяців 8 % - - 11   % існує відсутній відсутня відсутня
12 місяців 9 % - - 12 % існує відсутній відсутня відсутня
18 місяців 12 % - - 15 % існує відсутній відсутня відсутня

Можливість застосування в договорах по внескам(вкладам) на депозитні рахунки змінних процентів – відсутня

Процентні ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки згідно протоколу засідання Спостережної ради від 31.12.2020р (втратили чинність)

Назва виду внеску(вкладу) на депозитному рахунку Строки дії договору Процентна  ставка і спосіб виплати процентів  по договору Режим довнесення  суми  Внеску (вкладу) протягом дії договору Режим зняття  частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору Можливість капіталізації Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки  змінних процентів
Щомісячно Поквартально Раз в пів року В кінці дії договору
Внесок (вклад) на

депозитний рахунок на

вимогу

24 місяці

3% - - 3 % існує існує відсутня відсутня
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок :

1)       Від 1 до 3 місяців (включно)

1 місяць - - - - існує відсутній відсутня відсутня
3 місяці - - - 7 % існує відсутній відсутня відсутня
2)       Від 6  до 18   місяців (включно) 6 місяців 7% - - 9   % існує відсутній відсутня відсутня
18 місяців 10% - - 13 % існує відсутній відсутня відсутня

Можливість застосування в договорах по внескам(вкладам) на депозитні рахунки змінних процентів – відсутня

Процентні ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки згідно протоколу засідання Спостережної ради від 07.09.2020р (втратили чинність)

Назва виду внеску(вкладу) на депозитному рахунку Строки дії договору Процентна  ставка і спосіб виплати процентів  по договору Режим довнесення  суми  Внеску (вкладу) протягом дії договору Режим зняття  частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору Можливість капіталізації Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки  змінних процентів
Щомісячно Поквартально Раз в пів року В кінці дії договору
Внесок (вклад) на

депозитний рахунок

вимогу

24 місяці 3 % - - 3 % існує існує відсутня відсутня
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок :

1)       Від 1 до 3 місяців (включно)

1 місяць - - - - існує відсутній відсутня відсутня
3 місяці - - - 5 % існує відсутній відсутня відсутня
2)       Від 6  до 18   місяців (включно) 6 місяців - - - 7 % існує відсутній відсутня відсутня

Можливість застосування в договорах по внескам(вкладам) на депозитні рахунки змінних процентів – відсутня

Процентні ставки по внескам (вкладам) членів кредитної спілки згідно протоколу засідання Спостережної ради від 31.08.20р (втратили чинність)

Назва виду внеску(вкладу) на депозитному рахунку Строки дії договору Процентна  ставка і спосіб виплати процентів  по договору Режим довнесення  суми  Внеску (вкладу) протягом дії договору Режим зняття  частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору Можливість капіталізації Можливість застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки  змінних процентів
Щомісячно Поквартально Раз в пів року В кінці дії договору
Внесок (вклад) на

депозитний рахунок

вимогу

24 місяці 3 % - - 3 % існує існує відсутня відсутня
Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок :

1)       Від 1 до 3 місяців (включно)

1 місяць - - - 5 % існує відсутній відсутня відсутня
3 місяці - - - 9  % існує відсутній відсутня відсутня
2)       Від 6  до 18   місяців (включно) 6 місяців 10  % - - 13  % існує відсутній відсутня відсутня
13місяців 12  % - - 15  % існує відсутній відсутня відсутня

Можливість застосування в договорах по внескам(вкладам) на депозитні рахунки змінних процентів – відсутня

Кредити

Попередньо розрахувати платіж по кредиту Ви можете за допомогою кредитного калькулятора Умови надання кредитів членам кредитної спілки: В залежності від суми кредиту строк користування  може бути від 1 до 60 місяців За цільовим призначенням: 1)Комерційні кредити, 2)Кредити, надані на ведення фермерських господарств, 3)Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств, 4)Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна, 5)споживчі кредити: - на придбання автотранспорта, - на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів, - інші потреби.

Для отримання кредиту необхідно надати наступні документи, а саме: -        паспорт; -        ідентифікаційний код; -        довідку про заробітну плату за останні 6 місяців. В залежності від бажаної  суми кредиту -  розглядається можливість надання кредиту під поручительство іншої  фізичної особи (можливо декілька поручителів). Поручителем може бути  фізична особа, яка працює та отримує офіційну заробітну плату. Для поручителя потрібен  такий  самий  пакет документів, як і  для особи яка бажає отримати кредит.

ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС » З ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ  СУПРОВІДНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ВІД 13.07.2021р (вступають в дію з 14.07.21р) у форматі ZIPправила співпраці кредитної спілки

Вимоги до осіб, які надають додаткові чи супутні послуги , та до відповідних  договорів (Правила співпраці КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ»КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит  від 13.06.2017)- (формат ZIP) правила співпраці кредитної спілки

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ «Про споживче кредитування»:Протокол засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 30.12.2021р.  (формат pdf ) протокол засідання СР від 30.12.21Додаток до протоколу засідання  Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 09.12.2021 року (формат ZIP) додаток до протоколу засідання СР від 09.12.21 (втратило чинність) Протокол засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ  АЛЬЯНС» від 11.12.2020 року(формат ZIP) протокол СР від11.12.20, (втратило чинність)  Додаток №1 до протоколу  засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»  від 13.05.2020року(формат-ZIP) Додаток до протоколу СР від 13.05.20 (втратило чинність),  Додаток №1 до протоколу  засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»  від 15.09.2017року(формат-ZIP)Додаток СР от 15.09.17 (втратило чинність)Протокол засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 06.12.2017 року(формат ZIP)Протокол СР 06.12.17 (втратило чинність) Протокол засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 07.12.2018 року(формат ZIP)Протокол засідання СР від 7.12.18(втратило чинність) Протокол засідання Спостережної ради КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙКРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» від 06.12.2019 року(формат ZIP) протокол СР 06.12.19 (втратило чинність)

Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 30.12.2021р (формат pdf)  протокол засідання СР від 30.12.21Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 09.12.2021р (формат ZIP)    додаток до протоколу засідання СР від 09.12.21 (втратило чинність) ,   Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 11.12.2020р (формат ZIP)протокол СР від11.12.20 (втратило чинність)  Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 07.09.2020р (формат ZIP)Додаток до протоколу СР 07.09.20 (втратило чинність),Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 31.08.2020р (формат ZIP)Додаток до протоколу СР 31.08.20 (втратило чинність),Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 13.05.2020р (формат ZIP)Додаток до протоколу СР від 13.05.20.(втратило чинність)  Ціну/тарифи, розмір плати (проценти)  щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням спостережної ради від 15.09.2017р (формат ZIP)Додаток СР от 15.09.17 (втратило чинність) та рішенням  спостережної ради від 05.05.2019р (формат ZIP)додаток СР від 05.05.19 (втратило чинність)

ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – вклад(внесок) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

Зборів, платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиме:

1) проценти за користування кредитом,

2) розмір наданого кредиту.

При наданні фінансової послуги додаткові фінансові послуги КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» не надаються

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');