Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

Правління, ревізійна комісія, кредитний комітет

Правління КС «К.К.А.» є органом управління основна функція якого полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю кредитної спілки.  Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та спостережної ради, реалізації покладених на нього повноважень  та виконанні обов’язків, визначених Законом України «Про кредитні спілки», Статутом кредитної спілки та Положенням «Про Правління».

Правління призначається Спостережною радою Спілки.

Склад правління з 01.12.2021 року
Тугай Ольга Олександрівна – голова правління;
Тугай Сергій Михайлович – член правління ;
Бахмач Людмила Іванівна – член правління
Склад правління з 22.11.2019 року
Тугай Ольга Олександрівна – голова правління;
Скрипак Наталія Олексіївна – заступник голови правління ;
Бахмач Людмила Іванівна – член правління ;
Склад правління з 01.11.2019 року
Тугай Ольга Олександрівна – голова правління;
Тугай Сергій Михайлович  – член правління ;
Скрипак Наталія Олексіївна – заступник голови правління ;

Склад правління до 31.10.2019р

Тугай Ольга Олександрівна – голова правління;

Невойт Олена Юріївна  – член правління ;

Скрипак Наталія Олексіївна – заступник голови правління ;

Всі члени Правління перебувають у трудових відносинах із Кредитною спілкою.

Рішення Правління приймаються колегіально – простою більшістю голосів.

Повноваження та обов’язки Правління полягають у вирішенні всіх питань діяльності Спілки, включаючи делеговані йому повноваження, крім тих, що належать до  компетенції Загальних зборів, Спостережної ради, Ревізійної комісії та/або Кредитного комітету.

Правління Спілки зобов’язані:

•  розробляти та подавати на розгляд та затвердження Спостережній раді проекти кошторису( бюджету),  положень щодо діяльності кредитної        спілки;

•  виконувати рішення, прийняті загальними зборами членів Спілки та/або Спостережною радою Спілки;

•  керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Спілки, рішеннями загальних зборів членів та/або Спостережної ради Спілки;

•  відслідковувати показники фінансового стану Спілки та коригуватипоточну  діяльність Спілки з метою їх дотримання;

•  дотримуватися всіх встановлених у Спілці правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають  доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

*своєчасно надавати Спостережній раді, Ревізійній комісії, правлінню в цілому, кредитному комітету, зовнішнім аудиторам Спілки повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Спілки

•  здійснювати інші права та обов’язки на виконання своїх завдань та рішень Спостережної ради

Члени ревізійної комісії:

Олефірова Олена Анатоліївна – голова ревізійної комісії,

Петренко Олена Анатоліївна – заступник голови ревізійної комісії,

Коваль Людмила Олексіївна – секретар ревізійної комісії

Члени ревізійної комісії   до 22.04.19р

Кузнєцова  Наталія Володимирівна – голова ревізійної комісії,

Олефірова Олена Анатоліївна – заступник голови ревізійної комісії,

Гордон Ігор Михайлович – секретар ревізійної комісії

Члени ревізійної комісії  з 26.04.2013р до 22.04.16р

Смірнова Лілія Сергіївна – голова ревізійної комісії,

Олефірова Олена Анатоліївна – заступник голови ревізійної комісії,

Гордон Ігор Михайлович – секретар ревізійної комісії

Члени кредитного комітету з 01.12.2021р

Бахмач Людмила Іванівна - голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Тугай Сергій Михайлович – секретар кредитного комітету,

Члени кредитного комітету з 28.04.2020р по 30.11.2021р

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Бахмач Людмила Іванівна- секретар кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Тугай Сергій Михайлович – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до  27.04.2020р

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Бахмач Людмила Іванівна- секретар кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 31.03.2020р:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Бахмач Людмила Іванівна- секретар кредитного комітету,

Тугай Катерина Сергіївна – член кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 21.11.19р:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – секретар кредитного комітету,

Тугай Катерина Сергіївна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 31.10.2019р

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Невойт Олена Юріївна – секретар кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету,

Тугай Катерина Сергіївна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету  до 25.04.2019:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Невойт Олена Юріївна – секретар кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 02.01.2019р:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Тихоненко Олег Олександрович- секретар кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Невойт Олена Юріївна – член кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 29.05.2018

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Рак Вікторія Борисівна- секретар кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Невойт Олена Юріївна – член кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 28.03.2017

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Саракеєв Олександр Георгійович – секретар кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету,

Невойт Олена Юріївна – член кредитного комітету,

Скрипак Наталія Олексіівна – член кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 03.06.2015:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Саракеєв Олександр Георгійович – секретар кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету

Члени кредитного комітету до 13.11.2014:

Шапкін Олег Олександрович – голова кредитного комітету,

Рак Вікторія Борисівна- секретар кредитного комітету,

Тугай Ольга Олександрівна – заступник голови кредитного комітету


(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');