Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

Звітність 2016

  Річний фінансовий звіт КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» за 2016р.                                                                            
Початок року Кінець року Зміни за рік, %
Активи, разом 6346314,47 6702987,24 5,6
Кредитний портфель 5968915,53 6457173,84 8,2
в тому числі членам КС 5862038,00 6350296,31 8,3
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі: 145329,11 171788,74 18,2
Прострочені кредити 99346,42 122435,88 23,2
Неповернені кредити 45982,69 49352,86 7,3
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого резерв забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів 193577,13 216978,43 12,1
Фінансові інвестиції, в тому числі: 429944,00 131732,00 -69,4
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках
Внески на депозитні рахунки в ОКС 400000,00 100000,00 -75,0
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу ОКС 29944,00 31732,00 6,13
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Капітал КС, в тому числі: 1699331,74 1797236,27 5,77
Пайовий капітал 647154,27 582830,37 -9,9
Резервний капітал 1093686,28 1190962,14 8,9
Додатковий капітал 23548,76 23443,76 -0,4
Нерозподілений дохід (непокриті збитки) (68057,57) 0,00
Зобов»язання КС, в тому числі: 4592955,18 4858442,15 5,8
Внесків (вкладів) членів кредитної спілки  на депозитні рахунки 3247161,81 4508418,32 38,8
Інші платні зобов»язання 988020,87 0,00 -100,0
Неплатні зобов»язання 357772,50 350023,83 -2,2

Виконання бюджету за звітний рік:

План Факт
Доходна частина:
Проценти за кредитами 2850000,00 2497482,96
Проценти від фінансових інвестицій 70000,00 28438,20
Інші доходи 110000,00 14091,46
Доходи разом 3030000,00 2540012,62
Витратна частина (кошторис)
Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рах. членiв КС 1150000,00 1036338,81
Нараховані проценти за  зобов’язаннями перед юридичними особами 200000,00 48234,87
Витрати, пов’язані із залученням коштів 1350000,00 1084573,68
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на       депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів 1150000,00 1039881,16
Iншi операцiйнi витрати, у тому числi 320000,00 284148,02
на благодiйну дiяльнiсть
Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй 10000,00 605,69
Iншi витрати 50000,00 27368,00
Загальна сума операцiйних витрат 1530000,00 1352002,87
Витрати на формування Резерву Забезпечення Покриття Втрат від неповернених позичок 50000,00 36037,30
Усього витрат 2930000,00 2472613,85
Фiнансовий результат 100000,00 67398,77
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:
На формування резервного капiталу 100000,00 67398,77
на розподіл доходу на додатковi пайовi внески
Нерозподiлений дохiд 0.00

Загальна фінансова звітність за 2016р (у форматі ZIP) та висновок(звіт) незалежного аудитора Звітність 2016рАудиторський висновок

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');