Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

звітність 2017

Річний фінансовий звіт КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» за 2017р. 
Основні балансові статті:                                                                      
Початок року Кінець року Зміни за рік, %
Активи, разом 6702987.24 7163149.95 6.8
Кредитний портфель 6457173.84 6380079.98 -1.2
В тому числі членам КС 6350296.31 6 273 202.45 -1.2
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі: 171788.74 133 312,19 -22.4
Прострочені кредити 122435.88 41916.84 -65.8
Неповернені кредити 49352.86 91395.35 85.2
Безнадійні кредити
Сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 216978.43 214152.18 -1.3
Фінансові інвестиції, в тому числі: 131732.00 583525.00 343
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках 500010.00 100
Внески(вклади)  на депозитні рахунки в об’єднану кредитну спілку 100000.00 50000.00 -50
Внески до капіталу кооперативного банку
Внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки 31732.00 33515.00 5.72
Державні цінні папери
Внески до капіталу бюро кредитних історій
Капітал КС, в тому числі: 1699331,74 1797236,27 5,77
Пайовий капітал 582830.37 714589.10 22.6
Резервний капітал 1190962.14 1430820.95 20.1
Додатковий капітал 23443.76 23381.26 -0,3
Нерозподілений дохід (збиток) 0.00 0,00
Зобов»язання КС, в тому числі:
Внески (вклади) членів КС  на депозитні рахунки 4508418.32 4613944.85 2.3
Інші платні зобов»язання 0.00 0,00
Неоплатні зобов»язання 327073.27 334183.80 2.2

Виконання бюджету за звітний рік:

План Факт
Доходна частина:
Проценти за кредитами 3250000.00 2671323.27
Проценти від фінансових інвестицій 100000.00 100549.92
Інші доходи 150000.00 23488.41
Доходи разом 3500000.00 2795361.60
Витратна частина (кошторис)
Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рахунки членiв КС 1200000.00 1186259.54
Нараховані проценти за  зобов’язаннями перед юридичними особами 300000,00 21764.74
Витрати, пов’язані із залученням коштів 1500000,00 1208024.28
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів КС на       депозитних рахунках
Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів 1200000.00 1149841.01
Iншi операцiйнi витрати, у тому числi 380000.00 288427.83
на благодiйну дiяльнiсть
Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй 40000,00 202,88
Iншi витрати 50000,00 19800.00
Загальна сума операцiйних витрат 1670000.00 1458271.72
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 180000.00 16428.61
Усього витрат 3350000.00 2682724.61
Фiнансовий результат 150000.00 112642.99
Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:
На формування резервного капiталу 150000,00 112642.99
Нерозподiлений дохiд(збиток) 0.00

Голова правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»  Тугай О.О.

Головний бухгалтер КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС»  Невойт  О.Ю.

Загальна фінансова звітність за 2017р (у форматі ZIP) та  звіт(висновок) незалежного аудитора  аудиторський висновок,звітність 2017

(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');